ไหน ใครได้ดูคลิป อาจารยืปา บีบีแล้ว ยกมือขึ้น

 

แล้วดูคลิปนี้ รึยัง....

 

 

ดูจบแล้วรู้สึกว่า อื่ม...คนนคิดเค้าก็คิดเก่งนะจับกระแสให้พูดถึงได้....